Pejabat Fasiliti

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN FASILITI UiTM KAMPUS PUNCAK ALAM DAN PUNCAK PERDANA

1. PENGENALAN

Bahagian Pengurusan Fasiliti (BPF) memainkan peranan penting sebagai jabatan sokongan kepada pengurusan kampus .

BPF  diketuai oleh   seorang Timbalan Pengarah Fasiliti  sebagai Ketua Bahagian  dengan dibantu oleh 3 orang Pegawai Professional iaitu 1 orang Jurutera Awam, 1 orang Jurutera Mekanikal dan 1 orang Arkitek untuk merancang  keperluan dan kemudahan fasiliti bagi kampus  Puncak Alam dan Puncak Perdana  .  Di samping itu  seramai 22 orang staf sokongan dengan dibantu    18        syarikat   kontraktor penyelenggaraan di  Kampus Puncak Alam dan 5 orang staf sokongan serta 1 orang kontraktor  di Kampus Puncak Perdana. Kakitangan ini  merupakan jentera utama dalam memastikan kedua-dua kampus berada dalam keadaan yang sentiasa selamat dan  bersih .

BPF  Kampus Puncak Alam dan Puncak Perdana  di bahagikan kepada 4 Unit Utama dan satu Unit Sokongan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab  masing-masing. 4 Unit Utama  tersebut ialah :

a. Unit Operasi Bangunan & Infrastruktur
b. Unit Operasi Mekanikal & Elektrikal
c. Unit Projek dan Rekabentuk
d. Unit  Kontrak & Kawalan Kos
Dan Unit Sokongan ialah
e.Unit Pentadbiran.

2. MAKLUMAT KORPORAT

VISI

Menjadi sebuah organisasi pengurusan Fasiliti bumiputra professional sejajar dengan visi university

MISI

Mempertingkatkan pengurusan fasiliti serta mengoptimumkan penggunaan asset secara professional melalui kaedah dan teknologi terbaik untuk menyediakan prasarana pendidikan, pembelajaran dan penyelidikan yang kondusif serta dinamik kepada universiti.

PIAGAM PELANGGAN

1. Memastikan aduan kerosakan dari pelanggan diberi respon dalam tempoh 1 jam dari masa penerimaan aduan
2. Memastikan gangguan bekalan elektrik dipulihkan dalam masa 2 jam dari masa penerimaan aduan
3. Memastikan permohonan kerja-kerja ubahsuai dan naiktaraf dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan selepas kelulusan JKUD jika ada peruntukan.
4. Memastikan kemudahan fizikal dan infrastruktur selamat dan kondusif kepada warga dan pelawat kampus.

OBJEKTIF KUALITI

1. Aduan kerosakan dikurangkan sebanyak 10% setahun dari tahun sebelumnya.
2. Memastikan 80%   jumlah projek yang dilaksanakan dapat disiapkan dengan sempurna
3. Membuat kawalan supaya kos operasi tidak melebihi 50sen untuk satu kaki persegi sebulan.
4. Memastikan 80% keputusan Kajian Kepuasan Pelanggan pada tahap memuaskan bagi tempoh setahun.
5. Memastikan 80% aduan kerosakan dibaikpulih dalam tempoh 3 hari bekerja dan bakinya dalam tempoh 7 hari.
6. Memastikan tidak ada kemalangan jiwa di tapak kerja bagi tempoh setahun.
7. Memastikan prestasi kontraktor perkhidmatan penyelenggaraan mendapat tidak kurang dari gred B bagi tempoh setahun

3. CARTA ORGANISASI

Rujuk kepada fail

CARTA BPF KPA & KPP.xls

 

4. SKOP TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB UNIT.

A. Unit Operasi Bangunan dan Infrastruktur

Diketuai oleh seorang Jurutera Awam yang juga bertanggungjawab sepenuhnya terhadap operasi fasiliti Kampus Puncak Alam & Puncak Perdana. Dibantu oleh 4 orang Penolong Jurutera  dan 6 orang staf sokongan.  Skop tugas utama Unit :

a. Mengurus dan menyelia kebersihan bangunan, kawasan dan landskap
b. Menyelenggara bangunan seperti baikpulih dan naiktaraf kecil
c. Menyelenggara infrastruktur seperti jalanraya dan segala kelengkapannya, longkang monsoon, pagar, parkir, sistem pembentungan, kestabilan cerun dan sebagainya.
d. Mengurus perkhidmatan fasiliti  seperti kawalan makhluk perosak bawaan penyakit, peralatan kebersihan dan pungutan sampah
e. Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan bangunan dan kawasan secara  berjadual
f. Merancang dan melaksanakan kerja-kerja naiktaraf dan pembaikan bangunan-bangunan kolej
g. Membaikpulih dan menaiktaraf kemudahan sukan
h. Menyelenggaran dan membaikpulih kerosakan struktur bangunan
i. Penyediaan hiasan bunga majlis / pejabat
j. Penyelenggaraan waterscape

B. Unit Operasi Mekanikal dan Elektrikal

Diketuai oleh seorang Jurutera Mekanikal dan dibantu oleh 4 orang Penolong Jurutera dan 7 orang staf sokongan. Skop tugas utama unit ini :

Mekanikal
a. Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan berjadual dan pembaikan sistem mekanikal.
b. Menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan sistem penyaman udara dan penyejuk bekuan.
c. Menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan sistem penggera dan pemadam kebakaran.
d. Menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan sistem lif, kelengkapan dapur dewan makan, perakam waktu dan 'Building Automation System'.
e. Mengurus dan menyelia kerja-kerja penyelenggaraan kenderaan berat dan ringan serta kenderaan rasmi UiTM.
f. Mengurus sistem bekalan air.
g. Melaksanakan projek-projek baru dan naiktaraf sistem mekanikal

Elektrikal

a. Melaksanakan penyelenggaraan berjadual dan pembaikan sistem elektrikal , elektronik  dan komunikasi ( CCTV, siaraya, walkie talkie, access door dsb)
b. Melaksanakan projek-projek baru dan naiktaraf sistem elektrikal
c. Memastikan kualiti tenaga yang diterima pada setiap pencawang elektrik dan  papan suis utama (main switch board)  berada dalam keadaan stabil dan berkualiti
d. Mengenalpasti  ‘Renewable Energy’ termaju dalam peluang kearah kecekapan tenaga dan teknologi hijau (green technology)
e. Mengurus system bekalan elektrik
f.  Memastikan semua proses permohonan bekalan kuasa (PBK) serta PTW (permit to work) oleh Pengurus Projek atau kontraktor bagi tujuan penambahan bekalan pepasangan sediada dan projek baru diproses degan betul, tepat dan cepat supaya pihak pelanggan dapat menikmati kualiti bekalan kuasa yang optimum.

Majlis

a. Mengurus persiapan tempat dan peralatan untuk majlis-majlis rasmi kampus, fakulti dan pelajar
b. Memberi khidmat nasihat kepada bahagian-bahagian lain dan pelajar berkenaan persiapan untuk kerja-kerja majlis.

 

C. Unit Projek dan Rekabentuk

a. Merancang dan melaksanakan projek di bawah penyelenggaraan berjadual
b. Merancang dan melaksanakan kerja-kerja naiktaraf bangunan, infrastruktur dan kemudahan umum
c. Mengurus kerja-kerja projek dari peringkat awal , semasa dan  selepas pembinaan yang merangkumi kajian tapak, penyediaan lukisan, anggaran kos, penyediaan spesifikaisi , pembayaran kemajuan kerja dan lain-lain kerja berkaitan.
d. Bekerjasama dengan unit Projek Mekanikal & Elektrikal dalam melaksanakan  sesuatu projek yang terlibat dengan kerja-kerja tersebut.

D. Unit Kontrak dan Kawalan Kos

a. Memberi khidmat nasihat dari segi kontrak (pembinaan) kepada pengurus-pengurus projek
b. Menyemak dan menyediakan dokumen tender / sebutharga sebelum dijual
c. Menyemak kerja-kerja inden sebelum bayaran dibuat
d. Menyemak  bayaran kemajuan projek dan operasi  dari segi kontraktual
e. Mengurus perlantikan kontraktor dan perunding selepas mendapat kelulusan Lembaga Perolehan serta memantau  perjalanan projek / operasi/ perundingan harga / ‘rasionalise’ kadar harga dari segi kontraktual.
f. Menyemak dan mengurus analisa tender / sebutharga untuk dibawa ke mesyuarat Jawatankuasa Pra Tender / Sebutharga Pejabat Pengurusan Fasiliti
g. Mengurus dan menyelaras dengan Bendahari Perolehan dokumen tender / sebutharga untuk tujuan jualan dokumen
h. Penyediaan dokumen kontrak dan akaun muktamad bagi tender / sebutharga .

E. Unit Pentadbiran

a. Mengurus pentadbiran am pejabat
b. Menguruskan pembelian peralatan dan alatulis pejabat
c. Mengurus dan mengawal rekod-rekod dan fail jabatan
d. Mengurus kebajikan staf
e. Menyediakan laporan kehadiran bertugas staf Bahagian

 

5. SENARAI STAF PEJABAT FASILITI

IR HAJI ISMAIL MOHD KASSIM
PENGARAH
PEJABAT PENGURUSAN FASILITI DAN ICT


ROSE HANITA BT AHMAD
TIMBALAN PENGARAH FASILITI
03-32584004
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itMOHD FAUZI BIN HASSIM
JURUTERA MEKANIKAL
03-32584043
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itNOOR AZNIZA  BT BAHARUDDIN
JURUTERA AWAM
03-32584042
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itMURNI AKIDA  BT NASIR
ARKITEK
03-32584066
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itEDWINA BINTI HAMZAH, Ir.
JURUTERA ELEKTRIK
03-32584065
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


IRWAN BIN ARSHAD
JURUUKUR BANGUNAN
03-32584048
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


HJ  MOHD SALLEH BIN HJ MOHD AMIN
PENOLONG JURUUKUR BAHAN KANAN
03-32584053
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


AZNIZAM BT KAMAL @ KAMARUDIN
PENOLONG JURUTERA
03-32584040
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


MEGAT MOHD KHUSHAIRI BIN MEGAT MOHD ARIS
PENOLONG JURUTERA
03-32584050
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


BADRUL HISHAM BIN RAMLI
PENOLONG JURUTERA
03-32584045
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


WAN AHMAD REDHUAN BIN WAN ABD RAHIM
PENOLONG JURUTERA
03-32584047
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


MOHD AZIZI FAHMI BIN HEESHAM
PENOLONG JURUTERA
03-32584041
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itMUHAMMAD ZAKI BIN MUHAMMAD
PENOLONG JURUTERA
03-32584064
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .m


MOHAMAD NIZAN BIN MOHD KHAN
PENOLONG ARKITEK LANDSKAP
03-32584052
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itMUHAMAD HALMI BIN ABDUL HALIM

PENOLONG JURUTERA

03-32584057

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itMUHAMMAD SYAFIQ BIN M.SALIM

PENOLONG JURUTERA

03-32584060

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


NOOR RAHMAD BIN ADINAN

PENOLONG JURUTERA

03-32584056

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


MOHAMMAD  SHAMSURINAIM BIN AHMAD

PENOLONG JURUTERA

03-32584059

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


MOHAMAD NUR HAFIDZ BIN AHMAD

PENOLONG JURUTERA

03-32584058

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


MOHD YUSOF BIN KARNAIN

PENOLONG JURUTERA

03-32584055

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


NORHAIDI BIN MAT SAUD @ ABDULLAH

PENOLONG JURUTERA

03-32584054

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itKHALID HAKAM BIN AMIR

PENOLONG JURUTERA

03-32584046

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itHIRLYFAIZU BIN LOD

PENOLONG ARKITEK LANSKAP

03-32584051

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itRUTHAZIAH BINTI ABD HAMID

PELUKIS PELAN SENI BINA KANAN

03-32584068

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itSAHARUDDIN BIN ABD RAUH

PEMBANTU KEMAHIRAN KANAN

03-32584071

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


MOHD KHUZAIFAH BIN ZAINAL ABIDIN

PENJAGA JENTERA ELEKTRIK

03-32584062

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


MOHD SHAHRUL FAHMI BIN MANSOR

PENJAGA JENTERA ELEKTRIK

03-32584061

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itWAN SUZIENANI BINTI WAN SULONG

KERANI

03-32584067

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


MOHD FAZLEE BIN ROSELY

PEMBANTU AWAM