Bahagian Teknologi Maklumat (Info Tech)

PENGENALAN

Bahagian Teknologi Maklumat (Info Tech) diketuai oleh seorang Timbalan Ketua Pegawai Teknologi Maklumat, tiga orang Pegawai Teknologi Maklumat Kanan, seorang Pegawai Teknologi Maklumat dengan dibantu oleh seorang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan  dan 8 orang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat.  Staf sokongan di BSMB mempunyai  seorang Juruteknik Komputer dan seorang Kerani.

VISI - Merealisasikan visi UiTM melalui penyediaan perkhidmatan ICT yang menyeluruh dan berkualiti.

MISI -Mempertingkatkan pengurusan infrastruktur & infostruktur UiTM dengan teknologi ICT terkini agar mencapai kecemerlangan Universiti.

PERKHIDMATAN UNTUK PELAJAR

Perkhidmatan yang disediakan untuk kemudahan pelajar

BIL. NAMA PERKHIDMATAN INFO
1 Emel Pelajar Emel pelajar menggunakan microsoft life@edu
2 Portal Pelajar Portal bagi pelajar mendapatkan maklumat
3 Akaun Wireless Pelajar Setiap pelajar dibenarkan memohon akaun wireless
4 Kad Pelbagai Guna Kad Pintar bagi pengenalan diri pelajar di dalam kampus
5 Perisian UiTM Pelajar dibenarkan menggunakan perisian UiTM
6 Portal Pengambilan Portal permohonan untuk menyambung pengajian ke UiTM
7 Portal Kewangan Portal mengenai pembayaran seperti permohonan dan status bayaran kepada pelajar

PERKHIDMATAN UNTUK STAF

Perkhidmatan yang disediakan untuk kemudahan staf

Senarai perkhidmatan yang boleh diperolehi oleh setiap staf UiTM
BIL.NAMA PERKHIDMATANBIL.INFO
1. Emel Staf 11. Microsoft Updates
2. Blackberry Push Mail 12. Antivirus
3. Traveler Mail 13. Network Admission Control (NAC)
4. Portal Staf 14. Rangkaian Baru
5. Portal Kewangan 15. Domain UiTM
6. Portal Sistem Pengurusan Fasiliti 16. IP Address
7. Kad Pelbagai Guna 17. VPN
8. Web Hosting 18. Akaun Wireless
9. Perisian UiTM 19. PC Sewaan
10. Pinjaman Peralatan IT 20. Penyelenggaraan Komputer

HUBUNGI KAMI

Staf Bahagian Teknologi Maklumat (Info Tech)

Sajudin Samad
Timbalan Ketua Pegawai Teknologi Maklumat
UiTM Kampus Puncak Alam
03 – 3258 4545
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Norafidah Baharuddin
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan
UiTM Kampus Puncak Alam
03 – 3258 4141
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Nura Mohd Thalha
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan
UiTM Kampus Puncak Alam
03 – 3258 4909
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


Mohamad Rosli Abdul Ghani
Pegawai Teknologi Maklumat 
UiTM Kampus Puncak Alam
03 – 3258 4024
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Mazli Moin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan
UiTM Kampus Puncak Perdana
03 – 7962 2061
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Mohd Riduan Jaafar
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
UiTM Kampus Puncak Alam
03 – 3258 4848
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Mohd Fadli Jaafar
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
UiTM Kampus Puncak Alam
03 – 3258 4331
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Rashidah Yah
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
UiTM Kampus Puncak Alam
03 – 3258 4595
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Norazua Ahmad
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
UiTM Kampus Puncak Alam
03 – 3258 4638
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Norhidayat Kamarudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
UiTM Kampus Puncak Alam
03 – 3258 4122
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Muhamad Khairul Abdul Hadi
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
UiTM Kampus Puncak Alam
03 – 3258 4242
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Mohd Azani Abd Wahab
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
UiTM Kampus Puncak Alam
03 – 3258 4123
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Mior Mohd Shukri Tan Zalilah
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
UiTM Kampus Puncak Alam

03 – 3258 4774
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Nuraini Muhamad Ali
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
UiTM Kampus Puncak Alam

03 – 3258 4334
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Aznor Zamhuri Adli
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
UiTM Kampus Puncak Perdana
03 – 3258 4499
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itMuhammad Arif bin Masnu
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
UiTM Kampus Puncak Alam
03 – 3258 3870
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Muhammad Nur Ridzuan bin Azme
Juruteknik Komputer
UiTM Kampus Puncak Alam
03 – 3258 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Nor Hashitoh Md Nor
Kerani
UiTM Kampus Puncak Alam
03 – 3258 4554
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it