Pejabat Polis Bantuan

PEJABAT POLIS BANTUAN UiTM KAMPUS PUNCAK ALAM

1. PENGENALAN

Bahagian Keselamatan diketuai oleh Pegawai Keselamatan Kanan dengan dibantu oleh 2 orang Penolong Pegawai Keselamatan, seorang Pembantu Keselamatan.  Staf sokongan di Pejabat Keselamatan adalah seperti berikut :
• Tiga (3) orang Ketua Pengawal (KP 14)
• Tiga Puluh Tiga (33)  orang Pengawal ( KP 11)
Kesemua Tiga Puluh Enam (36) orang staf sokongan ini  merupakan aset penting dan teras kekuatan Bahagian Keselamatan  UiTM Kampus  Puncak Alam.

2. MAKLUMAT KORPORAT

VISI

Bahagian Keselamatan sebagai pusat Pengurusan Keselamatan Universiti yang cemerlang berteraskan penggunaan teknologi bagi menyokong dan mendorong ke arah mencapai visi universiti.

MISI


Memberi perkhidmatan yang profesional, berintegriti dan berakauntabiliti bagi mewujudkan suasana kampus yang selamat dan sejahtera demi menjaga imej universiti.

DASAR KUALITI

Melaksanakan sistem Keselamatan secara profesional, cekap dan berkesan serta bertanggungjawab ke atas perancangan, pelaksanaan program dan penambahbaikan secara berterusan untuk menjadi jabatan yang unggul, berhemah dan profesional. Kualiti Untuk Semua, Akauntabiliti Bersama sebagai teras perkhidmatan bagi memenuhi kepuasan pelanggan.

OBJEKTIF KUALITI

• Memastikan anggota keselamatan yang siapsiaga dan   kompeten.
• Melaksanakan kawalan keselamatan yang sistematik dan berterusan.
• Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan terhadap warga universiti secara berhemah dan proaktif; dan
• Menyediakan urusan perkhidmatan keselamatan berteraskan penggunaan teknologi.

3. PIAGAM PELANGGAN

• Kami beriltizam memberikan perkhidmatan pelanggan yang cekap dan berkesan dengan:
• Membuat kawalan keselamatan kampus 24 jam sehari.
• Menjalankan rondaan keselamatan 3 syif setiap hari.
• Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan universiti untuk  mengurangkan salahlaku warga kampus dan orang awam di dalam kampus.
• Menyediakan laporan kes keselamatan dalaman dalam tempoh 7 hari bekerja.
• Melaksanakan kawalan keselamatan yang sistematik dan berterusan.
• Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan terhadap warga universiti secara berhemah dan proaktif; dan
• Menyediakan urusan perkhidmatan keselamatan berteraskan penggunaan teknologi.
• Menyiapkan papan tanda sementara sehari sebelum aktiviti.
• Mengambil tindakan(respon) terhadap makluman kes kecemasan dalam tempoh kurang 10 minit; dan
• Menyelesaikan perkhidmatan kuanter dalam masa kurang 15 minit.

4. FUNGSI UTAMA

• KAWALAN KESELAMATAN
• KAWALAN TRAFIK
• PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
• PENTADBIRAN KESELAMATAN

5. AKTIVITI FUNGSI : KAWALAN KESELAMATAN

• MELAKSANAKAN PERBARISAN TAKLIMAT TUGAS
• MENYEDIAKAN LAPORAN KAWALAN KESELAMATAN
• PEMANTAUAN CCTV
• PENGURUSAN BENCANA
• KAWALAN PROTOKOL
• KAWALAN PINTU UTAMA KAMPUS
• KAWALAN POS
• MENGIRINGI PENGAMBILAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR  
• SEMESTER
• RONDAAN UTILITI
• RONDAAN KAWASAN
• RONDAAN BANGUNAN
• RONDAAN KERETA PERONDA
• RONDAAN PAGAR
• PEMERIKSAAN PAS KESELAMATAN
• PEMERIKSAAN KAD PELAJAR
• KAWALAN PAS PELAWAT
• PEMERIKSAAN PELEKAT KENDERAAN
• KAWALAN KUNCI PEJABAT

6. AKTIVITI FUNGSI : KAWALAN TRAFIK


•MENGELUARKAN PERINGATAN KESALAHAN TRAFIK
•MENGELUARKAN SAMANKESALAHAN TRAFIK
•PENEMPATAN ANGGOTA DI LOKASI(CHECK POINT DUTY)
•BANTUAN TUNJUK ARAH
•OPERASI LALULINTAS BERSAMA AGENSI PENGUATKUASAAN LAIN
•RONDAAN TRAFIK
•OPERASI LALULINTAS BERKALA
•MENGUNCI KENDERAAN (CLAMP)
•TUGAS IRINGAN
•KAWALAN PARKIR
•MENGENDALI KES KEMALANGAN JALAN RAYA DI KAMPUS
•KEMPEN KESELAMATAN JALANRAYA
•MENGAWAL ALIRAN TRAFIK

7. AKTIVITI FUNGSI : PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

• PENYEDIAAN JADUAL BERTUGAS
• MEYELENGGARA  REKOD SAMAN
• PEROLEHAN LOGISTIK
• PENYEDIAAN PAPAN TANDA ARAH SEMENTARA
• PENGURUSAN CUTI ANGGOTA
• PENYEDIAAN LAPORAN PENILAIAN KERJA TAHUNAN
• PENYEDIAAN LAPORAN PENGESAHAN STAF
• PENYEDIAAN LAPORAN KAD PERAKAM STAF
• PENGURUSAN SALAHLAKU ANGGOTA
• MENGENDALI TEMUDUGA STAF (UJIAN KECERGASAN)
• MENGENDALI TAKLIMAT KESELAMATAN
• PELAPORAN STATISTIK KESELAMATAN
• PENGURUSAN LATIHAN
• PENGURUSAN MESYUARAT
• PENGENDALIAN TUNTUTAN ELAUN
• PENGURUSAN FAIL DAN REKOD
• PENGURUSAN STRATEGIK JABATAN
• PENGURUSAN KHIDMAT PELANGGAN
• BAJET PERJAWATAN
• BAJET KEWANGAN
• AGIHAN PELEKAT KENDERAAN
• PENGELUARAN PAS KESELAMATAN
• PENGURUSAN KENDERAAN
• PENGURUSAN STOR
• PEYELENGGARAAN ARAHAN TETAP KESELAMATAN
• PENGURUSAN ICT
• PENGURUSAN KEKEMASAN PEJABAT

8. AKTIVITI FUNGSI : PENTADBIRAN KESELAMATAN


• PENYEDIAAN JADUAL BERTUGAS
• MEYELENGGARA  REKOD SAMAN
• PEROLEHAN LOGISTIK
• PENYEDIAAN PAPAN TANDA ARAH SEMENTARA
• PENGURUSAN CUTI ANGGOTA
• PENYEDIAAN LAPORAN PENILAIAN KERJA TAHUNAN
• PENYEDIAAN LAPORAN PENGESAHAN STAF
• PENYEDIAAN LAPORAN KAD PERAKAM STAF
• PENGURUSAN SALAHLAKU ANGGOTA
• MENGENDALI TEMUDUGA STAF (UJIAN KECERGASAN)
• MENGENDALI TAKLIMAT KESELAMATAN
• PELAPORAN STATISTIK KESELAMATAN
• PENGURUSAN LATIHAN
• PENGURUSAN MESYUARAT
• PENGENDALIAN TUNTUTAN ELAUN
• PENGURUSAN FAIL DAN REKOD
• PENGURUSAN STRATEGIK JABATAN
• PENGURUSAN KHIDMAT PELANGGAN
• BAJET PERJAWATAN
• BAJET KEWANGAN
• AGIHAN PELEKAT KENDERAAN
• PENGELUARAN PAS KESELAMATAN
• PENGURUSAN KENDERAAN
• PENGURUSAN STOR
• PEYELENGGARAAN ARAHAN TETAP KESELAMATAN
• PENGURUSAN ICT
• PENGURUSAN KEKEMASAN PEJABAT

9. DIREKTORI STAFZULKAFFLI BIN MOHD NOOR (DSP/PB)
KETUA BAHAGIAN POLIS BANTUAN
PANGKAT :  DSP/PB
03-3258 4114
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

MOHD HAWARI B MADARSHAIB
PENOLONG PEGAWAI OPERASI
PANGKAT :  INSP/PB
03-3258 4186
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

NORAISAH BINTI YUSOP
PENOLONG PEGAWAI PENTADBIRAN AM/SAMAN
PANGKAT : INSP/PB
03-3258 4183
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


ABD RAZAK BAKAR
ROSTER/STATISTIK
PANGKAT :  SJN/PB
03-3258 4185
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


MOHD JOHAN MUSLIM
LOGISTIK / STOR
PANGKAT : KPL/PB
03-3258 4185
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


ROBANI BIN HAMIL
KETUA SYIF / OPERASI
PANGKAT : KPL/PB
03-3258 4222
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


SUHAIMI BIN MOHAMAD
KETUA TRAFIK / LALULINTAS
PANGKAT : KPL/PB
03-3258 4222
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Senarai nama Anggota Pejabat Polis Bantuan UiTM Kampus Puncak Alam