e-Aduan Fasiliti dan ICT

Pastikan anda memilih pautan e-Aduan yang betul mengikut bangunan :

Aduan Bangunan Fasa I (Intranet /Dalaman)Aduan Bangunan Baru Fasa II (PFI) Aduan Bangunan Satelit C (Alam Bina) Aduan Bangunan Kolej Dahlia (Segi Maju)

Bangunan:


Aduan ICT Bangunan Fasa IAduan ICT Bangunan Fasa II (PFI) Aduan ICT Bangunan Satelit C (Alam Bina) Aduan ICT Bangunan Kolej Dahlia (Segi Maju)