Iklan Sebut Harga Rasmi Oktober 2016

#TAJUK SEBUT HARGATARIKHIKLAN
1

Cadangan kerja-kerja membekal dan memasang lapisan Kalis Air di bangunan Fakulti, air-conditioning plant, tangki air FSK 1,5 dan bumbung sub-station STP di UiTM Selangor Kampus Puncak Alam

No.Sebut Harga : UiTMKPA/SH/7/6/16, Tarikh Iklan : 04/10/2016

Tarikh iklan : 04 / 10 / 2016 (Selasa) 
Tarikh tutup : 25 / 10 / 2016
2

Cadangan membekal, menghantar, memasang, mengujilari dan menyelenggara peralatan preservation lab di Fakulti Pengurusan Maklumat, UiTM Kampus Rembau, Negeri Sembilan.

No.Sebut Harga : UiTMKPA/SH/2/18/16, Tarikh Iklan : 11/10/2016

Tarikh Iklan : 11 / 10 / 2016 ( Selasa)
Tarikh Tutup : 25 / 10 / 20163

Cadangan membekal dan menghantar buku dan bahan secara pakej untuk makmal bibliografik Fakulti Pengurusan Maklumat, UiTM Kampus Rembau, Negeri Sembilan

No.Sebut Harga : UiTMKPA/SH/2/19/16, Tarikh Iklan : 11/10/2016

Tarikh iklan : 11 / 10 / 2016 (Selasa)
Tarikh tutup : 25 / 10 / 2016
4

Cadangan kerja-kerja membekal dan memasang lapisan kalis air di bangunan fakulti, air-conditioning plant, tangki air FSK a,5 dan bumbung sub-station STP di UiTM Selangor Kampus Puncak Alam.

No.Sebut Harga : UiTMKPA/SH/7/6/16, Tarikh Iklan : 20/10/2016

Tarikh Iklan : 20 / 10 / 2016 (Khamis)
Tarikh tutup : 09 / 11 / 2016

5

Cadangan membekal dan menghantar set meja dan kerusi ('Polypropylene') untuk tujuan kegunaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta peperiksaan di Pusat Asasi, UiTM Selangor Kampus Dengkil

No.Sebut Harga : UiTMKPA/SH/2/21/16, Tarikh Iklan : 26/10/2016

Tarikh Iklan : 26 / 10 / 2016 (Rabu)
Tarikh tutup : 09 / 11 / 2016